čtvrt století s vámi a jedeme dál!

V letošním roce oslavila firma AGROMONT VIMPERK své již 25 narozeniny. V oboru, ve kterém podnikáme patříme mezi největší a nejznámější firmy na českém a slovenském trhhu.

Rádi vám zodpovíme základní otázky a poodkryjeme náš příběh.

V čem vlastně podnikáme?
Aktivně se věnujeme komplexním dodávkám staveb a technologií pro zemědělské společnosti a energetický průmysl. Investice v zemědělství jsou stejně důležité jako v jiných odvětvích. A i když nejsou podmínky pro zemědělce v současné době zrovna příznivé, nebojí se investovat do budoucnosti. Český trh a potřeby zemědělců jsou stále zásadně provázané s dotačními tituly, které mají vliv na investování v živočišné a rostlinné výrobě. V živočišné výrobě je obvykle v jednom projektu kombinována produktivní investice (rekonstrukce budov, modernizace technologie) s neproduktivní investicí (výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor, jímky a hnojiště). Našim zákazníkům tak nabízíme komplexní služby od návrhu až po samotnou realizaci nové farmy vč. možnosti využití čerpání dotací z evropských fondů nebo výběrem vhodného financování.


Kolik máme zaměstnanců a kde máme sídlo?
Momentálně u nás pracuje přes 100 zaměstnanců. I přes toto množství si stále dovolujeme tvrdit, že u nás převládá rodinné prostředí. Snažíme se o maximální pochopení a vyjití vstříc, když je to potřeba. V současné době sídlíme v Bohumilicích.


Trochu z té historie: Josef Kordík, Jaroslav Smola st. a František Kříž - spolupracovníci z tehdejší STS Prachatice. Tak dlouho si hráli s nápadem založit vlastní firmu a uplatnit své zkušenosti z oboru pod vlastní taktovkou, až 1. července v roce 1992 nechali zapsat v Českých Budějovicích společnou firmu pod názvem AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. Začátky nejsou nikdy jednoduché, ale vždy optimistické. V pronajaté kanceláři ve Vimperku, s jedním zaměstnancem, který byl jak jinak než z řad rodiny, se pustili do práce. Díky výhradnímu zastoupení firem Miele a Nedap se firma AGROMONT VIMPERK rozrůstala a velice rychle se stala významným dodavatelem zemědělských technologií. V té době nejmodernějších technologických celků, díky nimž se dařilo získávat stále více a více spokojených zákazníků. Prvních deset let bylo zejména v duchu vydobytí čestného místa na trhu. To, že se to dařilo, dokazoval zvyšující se zájem o nabízené služby, ale i každoroční obrat. Průlomový zlom však přišel na přelomu milenia. Tato etapa byla spojena s obrovským firemním rozvojem a technickými inovacemi vč. celkové restrukturalizace firmy. Díky podílu ve firmě Agromilk získala firma AGROMONT VIMPERK dominantní postavení s dojící technikou a dokázala tak dodávat zákazníkům komplexní investiční celky. Z tohoto důvodu byly investice do vlastního výrobního areálu v Bohumilicích, následně ve Vimperku nezbytné. Výrobní provoz v Bohumilicích zajištuje výrobu zemědělských technologií, jako jsou např. stájové technologie (hrazení, napájecí žlaby), přiháněče k dojírnám, mobilní hrazení, krmelce na pastviny, vozíky na mléko atd. Vimperský provoz se specializuje na výrobu ocelových nosných konstrukcí. Zájem o služby AGROMONTU VIMPERK přichází však i ze zahraničí. Z tohoto důvodu se zakládají obchodní zastoupení např. na Slovensku, Mongolsku, Rusku a Rakousku. A co se dělo v posledních pěti letech? V roce 2012 přišla nabídka, nebo spíš výzva - investovat do vlastního zemědělského podniku. A tak se dosavadní teorie stala i praxí. Z devastovaného školního statku se díky rekonstrukcím stávajících budov opětovně zavádí živočišná výroba a vybudováním moderní mlékárny se stává moderní farma s potenciálem. Mléčné výrobky lze zakoupit v celé řadě obchodních sítí, zejména však na Plzeňsku. Naleznete je pod názvem „Babina“ (www.babina.cz). Následující rok se buduje v Bohumilicích školící středisko a vlastní moderně vybavená svářečská škola. S nabídkou celé řady svářečských kurzů nejen pro své zaměstnance, ale i pro externí zájemce (více na www.agromont.cz).


A co nám přináší rok 2017? Nejen oslavu našeho výročí, ale i závazek vůči našim zákazníkům. Podařilo se nám v poslední době získat ve veřejných soutěžích zakázky za téměř 700 mil. Kč. Nyní musíme tyto akce podle uzavřených smluv začít realizovat. Což klade obrovské nároky na naše pracovníky, výrobu a spolupracující firmy. Rovněž nemůžeme odkládat ani vývojové práce, které nám stále umožňují držet krok s konkurencí. A mnoho dalšího. Tak směle do toho :o)


Josef Kordík (majitel a jednatel) „Uvědomuji si obrovskou zodpovědnost za firmu a za lidi, kteří v ní a pro ni pracují. Pokud bych se měl v čase ohlédnout zpět a zhodnotit minulých 25 let, tak se to do jedné věty nevejde. Nicméně bych i přes některé neúspěchy neměnil. Vybudovali jsme firmu pro další generace, v zahraniční konkurenci perfektně obstálo kvalitní české řemeslo a možnost dát přes 100 lidem z okolí práci a udržet je v místech, kde mají své kořeny, mi dává smysl.“


Jaroslav Smola ml. (majitel a obchodní ředitel) „Velmi si vážím mých společníků vč. mého otce, že se nebáli začít podnikat v odvětví, ze kterého lidé v dnešní době spíš utíkají. Já jsem na obor, ve kterém podnikáme, hrdý. Tím, že podporujeme české zemědělství, podporujeme lokální produkt, který je nenahraditelný. A moc bych si přál,aby každý v sobě našel alespoň kousek patriota a podporoval místní podnikatele, ať už nabízejí cokoliv.“

 

Podporujeme

Náš tým