program semináře naleznete zde:
07 | 03 | 2014 -
Vojtěch Zink

7:45  Příjezd, registrace.

8:15 - 9:15  1.přednáška ( Ing. Martin Landovský).

Témata:

 • Hygiena vemene a péče o mléčnou žlázu.
 • Ošetření vemene.
 • Správný postup při dojení.
 • Rutiny dojení.
 • Prevence mastitid z pohledu rutin dojení.
 • Ekonomické ztráty způsobené mastitidami.

9:15 - 9:45  Přestávka a praktická ukázka produktů firmy MILCOM vč. ochutnávky vlastních výrobků.

9:45 - 10:45 2.přednáška (ing. irena Kolmanová - Lukrom).

 • Systém chovu ovcí a koz v Izraeli.
 • Moderní systémy řízení stáda.
 • Pohled na hospodaření v Izraeli.
 • Řízení stád v místních podmínkách (intenzita a efektivita produkce).
 • Využití softwaru AfiShepherd pro řízení stáda ovcí a koz.
 • Průtokoměry pro měření mléka (jediný pro ovce a kozy s certifikací ICAR).

11:00 - 12:00  Oběd.

12:00 - 13:00  3.Přednáška ( Tomáš Říha, AGROMONT VIMPERK).

 • Minimlékárny a technologie pro zpracování mléka.
 • Dlouhodobé zkušenosti z praxe z provozu minimlékáren (vestavěné a kontejnerové).
 • Technologie a návaznost při budování minimlékáren v praxi.
 • Jak začít nebo zefektivnit podnikání z pohledu zpracování mléka v minimlékárnách.

13:00 – 13:20 Přestávka (občerstvení).

13:20 – 14:20 4.Přednáška (Ing. Jiří Cicvárek a Hedvika Dragounová - Milcom a.s.).

 • Využití mlékařských kultur při zpracování mléka a výrobě mléčných produktů.
 • Využití mlékařských kultur.
 • Správná manipulace a skladování.

14:20  Diskuse.