Wintering area for beef cattle

 

About realization

This building is built on the original site of the stables “Fidlot“. The used design is very popular in the past few years. The main structure is a combination of wood glued trusses and supporting steel columns. Cladding panels are concrete and they are connected with 2m high vent covers. Livestock housing is designed in individual pens strewn with straw.

 

Zde je odkaz!!!

Novostavba zimoviště pro masný skot v Seleticích. Tento objekt byl postaven na místě původní stáje Fidlot a je o rozměrech 30x72m. Byla zde navržena v posledních letech  velmi oblíbená varianta nosné konstrukce tj. lepené dřevěné vazníky s nosnými ocelovými sloupy. Opláštění stáje zajišťují betonové panely v kombinaci s 2m plachtou. Ustájení dobytka je v navržených individuálních kotcích( 9 ks porod, 60 ks jalovic, 120 ks krav s telaty a 2 plemenní býci).

loudy s.r.o.
00 | 00 | 0000 -