moderní velkokapacitní stáj

o realizaci

Realizace nové stáje s kapacitou 320 dojnic. Stáj má rozměry 32,5 × 90 m. Hlavní nosná konstrukce je dřevěná s lepenými vazníky a podpůrnými sloupy. Součástí projektu bylo dodání technologie dojení
s použitím rybinové dojírny 2 × 12 s rychlým odchodem. Ustájení skotu je v lehacích boxech přistýlaných separátem z kejdy, která je zde vyhrnována pomocí hydraulických lopat do venkovní laguny.

příkosická zemědělská
03 | 07 | 2013 -
ag