dvě velkokapacitní stáje a dojírna

o realizaci

Realizace dvou nových stájí o rozměrech 32,5 × 84 m a s kapacitou   2 × 320 dojnic. Hlavní nosné konstrukce jsou dřevěné s lepenými vazníky. Součástí projektu bylo rovněž technologické vybavení dojírny typu KD24 (kruhová dojírna). Ustájení skotu je v lehacích boxech přistýlaných slámou. Hnůj je vyhrnován na venkovní hnojiště.

kovářov
03 | 07 | 2013 -
ag