stáj a dojírna

o realizaci

moderní roštová stáj s přerony je určena pro dojnice. Byla zde použita dřevěná nosná konstrukce s lepenými vazníky. Součástí dodávky byla i nejmodernější kruhová dojírna pro 36 míst. Ustájení skotu je v lehacích boxech s matracemi přistýlaných separátem z kejdy, která je přečerpávána do skladovací jímky.

Moderní roštová stáj s přerony je určena pro 300 ks dojnic. Stáj je o rozměrech 36x90m a byla zde použita dřevěná nosná konstrukce s lepenými vazníky. Součástí dodávky je i nejmodernější kruhová dojírna pro 36 míst. Ustájení skotu je v lehacích boxech s matracemi přistýlané separátem z kejdy, která je přečerpávána do skladovací jímky.

zd trhový štěpánov
00 | 00 | 0000 -