stáj a dojírna

o realizaci

 moderní roštová stáj s přeronovými kanály pro dojný skot. Stáj je navržena jako jednolodní hala s hlavní ocelovou nosnou konstrukcí. Střešní plášť je tvořen ze sendvičových panelů s polyuretanovou výplní. Technologie dojení na dojírně je řešeno jako paralelní 2x16. Ustájení skotu je bezstelivové s lehacími matracemi přestálaných separátem z kejdy, která je poté přečerpávána do venkovního skladovacího vaku.

Moderní roštová stáj s přeronovými kanály pro 498 ks dojnic. Stáj je navržena jako jednolodní hala o rozměrech 35x125 m s hlavní ocelovou nosnou svařovanou konstrukcí. Střešní plášť je tvořen ze sendvičových panelů s polyuretanovou výplní. Technologie dojení na dojírně je řešeno jako paralelní 2x16.

Ustájení skotu je bezstelivové s lehacími matracemi přistýlané separátem z kejdy, které je následně přečerpávána do venkovního skladovacího vaku.

PVOD KOČÍN (sk)
04 | 06 | 2012 -