Stables and milking parlour

 

About realization

It is a modern slatted barn with flooding channels designed for cows. Stables are designed as a single hall with the main structure made of steel. Roof cladding is made of sandwich panels with polyurethane filling. Milking parlour is designed as a parallel 2x16. Livestock housing is without litter, with mattresses and residues from the manure, which is then pumped into an outside storage tank.

Moderní roštová stáj s přeronovými kanály pro 498 ks dojnic. Stáj je navržena jako jednolodní hala o rozměrech 35x125 m s hlavní ocelovou nosnou svařovanou konstrukcí. Střešní plášť je tvořen ze sendvičových panelů s polyuretanovou výplní. Technologie dojení na dojírně je řešeno jako paralelní 2x16.

Ustájení skotu je bezstelivové s lehacími matracemi přistýlané separátem z kejdy, které je následně přečerpávána do venkovního skladovacího vaku.

PVOD KOČÍN (sk)
00 | 00 | 0000 -