stáj, dojírna a jímka

o realizaci

 velmi moderní stáj pro dojný skot. Hlavní nosná konstrukce je kombinace dřevěných lepených vazníků a nosných podpůrných ocelových sloupů. Ustájení skotu je řešeno bezstelivově, lehací boxy jsou vybaveny matracemi. Kejda je vyhrnována pomocí manipulátoru do přečerpávací jímky, následně pak do venkovní železobetonové, částečně zapuštěné skladovací jímky.

Novostavba velmi moderní stáje o rozměrech 34,5x75m a kapacitou 290ks dojného skotu. Hlavní nosná konstrukce je kombinace dřevěných lepených vazníků a nosných podpůrných sloupů. Ustájení skotu je řešeno bezstelivově, lehací boxy jsou vybaveny matracemi. Kejda je vyhrnována pomocí manipulátoru do přečerpávací jímky, následně pak do venkovní železobetonové, částečně zapuštěné skladovací jímky Tato jímka představuje svou skladovací kapacitou (3000m3) 6 měsíční skladování kejdy. Součástí dodávky byla rovněž realizace nové dojírny, která je rybinového typu a seskupení 2x10 odchod prvním stáním s průtokoměry Afi-life a identifikací.

neveklov a.s.
00 | 00 | 0000 -