jímka

o realizaci

kruhová železobetonová skladovací jímka zaujímá svou kapacitou skladování 6-ti měsíční kejdy. Technologická část zahrnuje tři ponorná míchadla a jedno čerpadlo na vyskladnění. 

Novostavba železobetonové skladovací jímky o kapacitě cca 6076m3 pro skladování 6 měsíční kejdy. Kruhová jímka je o průměru 30 m a výšce 9m. Technologická část zahrnuje tři ponorná míchadla a jedno čerpadlo na vyskladnění.

zes křivsoudov s.r.o.
00 | 00 | 0000 -