stáj a dojírna

About realization

It is a very modern stables for dairy cows. The main structure is a combination of wood glued trusses and supporting steel columns. Part of the agreement is also supply of the RD 2x12 parlour with dovetail arrangement and Afi-Lite flow with identification. Livestock housing is in separate boxes with mattresses. Manure is weighed by hydraulic shovels into the center channel from where it is pumped through the separator to outdoor storage tanks.

 

Realizace nové stáje pro PD Kozárovce. Stáj je určena pro 314 ks dojnic a je o rozměrech33x84m. Pro tuto stáj byla navržena dřevěná nosná konstrukce s lepenými vazníky v kombinaci s ocelovými sloupy. Součástí projektu byla dodávka dojírny RD2x12 rybinového uspořádání s průtokoměry Afi-Lite a identifikací. Ustájení skotu je v lehacích boxech s matracemi. Kejda je pomocí hydraulických lopat vyhrnována do středového kanálu odkud je přečerpávána pomocí čerpadel přes separátor do venkovních stávajícíchc jímek.

pd kozárovce (sk)
00 | 00 | 0000 -