zimoviště pro masný skot

o realizaci

Stavba určená k ustájení masného skotu. Hlavní nosná konstrukce je dřevěná s lepenými vazníky. Ustájení je provedeno v kotcích přistýlaných slámou a s venkovními zpevněnými výběhy. Zakrmování se provádí na částečně zastřešeném krmném stole.

 

 

Novostavba zimoviště o rozměrech 20x60m určeného především k ustájení masného skotu o kapacitě cca 100 ks. Hlavní nosná konstrukce je dřevěná s lepenými vazníky. Ustájení je provedeno v kotcích přistýlaných slámou a s venkovními zpevněnými výběhy. Zakrmování se provádí na částečně zastřešeném krmném stole.

bk II., s.r.o.
00 | 00 | 0000 -