Развитие
ВСЕГДА ЕСТЬ ЧТО...
VÚžV Praha uhříněves
Jihočeská univerzita
07.12.2012
ВСЕГДА ЕСТЬ ЧТО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, ПРОСТО ХОРОШЕЕ ИЗДЕЛИЕ НЕДОСТАТОЧНО

Общество с ограниченной ответственностью "АГРОМОНТ ВИМПЕРК" (AGROMONT VIMPERK) не довольствуется уже достигнутыми отличными результатами своей работы - оно ведет интенсивные научные исследования и разработки новых проектов, а также постоянно совершенствует и модернизирует уже внедренные изделия и технологии. Мотивацией для разработок и инноваций служит и тесное сотрудничество с нашими заказчиками и постоянное отслеживание их потребностей и проблем, а также событий в отрасли на всевозможных ярмарках, презентациях и выставках, новинок зарубежных фирм и т.д. Для большинства разработок требуется профессиональная помощь специализированных научных институтов. Огромное значение для нашего общества имеет сотрудничество с Научно-исследовательским институтом животноводства в Праге и со специализированными подразделениями Южно-чешского университета в г. Ческе Будейовице. Работа над проектами поручена самым способным сотрудникам коммерческого, проектного и производственного отделов. При проектировании новых деталей и технологических узлов используется современная вычислительная техника и программы 2-х и 3-х мерного конструирования . Для некоторых проектов требуется сотрудничество с программистами Чешского технического университета, например в виде целого ряда программ визуализации и решения вопроса наблюдения за перемещением дойных коров по коровнику и доильному отделению. Утвержденные концепции впоследствии реализуются в виде опытных образцов и подвергаются тщательной проверке свойств и функциональности как в цеху по изготовлению опытных образцов, так и на практике в эксплуатации у кого-то из наших заказчиков или сотрудничающих с нами фирм. Только после устранения вероятных недостатков изделие включается в предлагаемый нами ассортимент продукции.

AG
pracujeme s odborníky

Spolupráce s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze trvá již řadu let.  Společně jsme se podíleli na výzkumu a vývoji desítek projektů, z nichž většina již byla s úspěchem realizována, a výsledky výzkumu byly použity ve vlastní výrobě našich produktů. Zde je možno zmínit např. vývoj akumulátorového vozíku na mléko, který byl následně zaveden do výroby a s ním související vývoj vozíku používaného pro vyhrnování kejdy v roštových hnojných chodbách. Další vývojové a výzkumné úkoly se týkaly mj. optimalizace osvětlení dojíren a pracovního prostoru její obsluhy v návaznosti na zdokonalování osvětlení v celé stáji, které v důsledku vede ke zkvalitnění welfare ustájených zvířat. Řadu nových poznatků, které jsme hned aplikovali do výroby, přinesl i výzkum v oblasti pitného režimu zvířat či vývoj stavebnicového systému kotců pro telata, který zohledňuje všechny moderní poznatky o vývoji skotu.  

24.12.2012 -
AG
spolupráce s jihočeskou universitou v českých budějovicích

probíhala v uplynulé době především ve formě odborného poradenství a konzultací na jednotlivých odborných pracovištích. V současnosti je však připravován koncept několika etap vývojových úkolů, které bychom rádi s Jihočeskou univerzitou prakticky realizovali, oboustranná výměna zkušeností a poznatků je cílem obou stran. Vývojovým úkolům, výzkumu a spolupráci s vědeckými institucemi se společnost AGROMONT Vimperk nebude určitě vyhýbat ani v následujících letech, v hlavách našich projektantů je stále řada nápadů a myšlenek, které si zaslouží prověřit a využít. Víme, že jen tak si zachováme dobré jméno u našich současných i budoucích obchodních partnerů.