Novinky a média
18.11.2013

Kordík Josef, jednatel
POLITIKA IMS (QMS, EMS)

Předmětem podnikání firmy AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. je „realizace zemědělských staveb a technologií“. Vedení společnosti v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zainteresované strany, vyhlásilo Politiku Integrovaného systému managementu společnosti, který zahrnuje postupy systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.