O nás
čtvrt století s vámi a jedeme dál!

K 30.11.2020 byla v rámci konkurzu prodána průmyslová část - nový majitel je firma AGV s.r.o., která bude i nadále provozovat oba výrobní areály v Bohumilicích a ve Vimperku a pokračovat a rozvíjet dosavadní činnost společnosti - investiční výstavbu a dodávky moderních technologií pro zemědělskou prvovýrobu.

V září 2020 byla v rámci konkurzu prodána zemědělská divize - obchodní podíl společnosti Školní statek Plasy-Babina s.r.o. včetně souvisejícího majetku. Nový majitel je firma Agrocore a.s., která nadále pokračuje v zemědělské prvovýrobě.

 

V roce 2017 oslavila apolečnost AGROMONT VIMPERK své již 25 narozeniny. V oboru, ve kterém podnikáme patříme mezi největší a nejznámější firmy na českém a slovenském trhu.

Rádi vám zodpovíme základní otázky a poodkryjeme náš příběh.

V čem vlastně podnikáme?
Aktivně se věnujeme komplexním dodávkám staveb a technologií pro zemědělské společnosti a energetický průmysl. Investice v zemědělství jsou stejně důležité jako v jiných odvětvích. A i když nejsou podmínky pro zemědělce v současné době zrovna příznivé, nebojí se investovat do budoucnosti. Český trh a potřeby zemědělců jsou stále zásadně provázané s dotačními tituly, které mají vliv na investování v živočišné a rostlinné výrobě. V živočišné výrobě je obvykle v jednom projektu kombinována produktivní investice (rekonstrukce budov, modernizace technologie) s neproduktivní investicí (výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor, jímky a hnojiště). Našim zákazníkům tak nabízíme komplexní služby od návrhu až po samotnou realizaci nové farmy vč. možnosti využití čerpání dotací z evropských fondů nebo výběrem vhodného financování.


Kde máme sídlo?
V současné době sídlíme v Bohumilicích.


Trochu z té historie: Josef Kordík, Jaroslav Smola st. a František Kříž - spolupracovníci z tehdejší STS Prachatice. Tak dlouho si hráli s nápadem založit vlastní firmu a uplatnit své zkušenosti z oboru pod vlastní taktovkou, až 1. července v roce 1992 nechali zapsat v Českých Budějovicích společnou firmu pod názvem AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. Začátky nejsou nikdy jednoduché, ale vždy optimistické. V pronajaté kanceláři ve Vimperku, s jedním zaměstnancem, který byl jak jinak než z řad rodiny, se pustili do práce. Díky výhradnímu zastoupení firem Miele a Nedap se firma AGROMONT VIMPERK rozrůstala a velice rychle se stala významným dodavatelem zemědělských technologií. V té době nejmodernějších technologických celků, díky nimž se dařilo získávat stále více a více spokojených zákazníků. Prvních deset let bylo zejména v duchu vydobytí čestného místa na trhu. To, že se to dařilo, dokazoval zvyšující se zájem o nabízené služby, ale i každoroční obrat. Průlomový zlom však přišel na přelomu milenia. Tato etapa byla spojena s obrovským firemním rozvojem a technickými inovacemi vč. celkové restrukturalizace firmy. Díky podílu ve firmě Agromilk získala firma AGROMONT VIMPERK dominantní postavení s dojící technikou a dokázala tak dodávat zákazníkům komplexní investiční celky. Z tohoto důvodu byly investice do vlastního výrobního areálu v Bohumilicích, následně ve Vimperku nezbytné. Výrobní provoz v Bohumilicích zajištuje výrobu zemědělských technologií, jako jsou např. stájové technologie (hrazení, napájecí žlaby), přiháněče k dojírnám, mobilní hrazení, krmelce na pastviny, vozíky na mléko atd. Vimperský provoz se specializuje na výrobu ocelových nosných konstrukcí. Zájem o služby AGROMONTU VIMPERK přichází však i ze zahraničí. Z tohoto důvodu se zakládají obchodní zastoupení např. na Slovensku, Mongolsku, Rusku a Rakousku. A co se dělo v posledních pěti letech? V roce 2012 přišla nabídka, nebo spíš výzva - investovat do vlastního zemědělského podniku. A tak se dosavadní teorie stala i praxí. Z devastovaného školního statku se díky rekonstrukcím stávajících budov opětovně zavádí živočišná výroba a vybudováním moderní mlékárny se stává moderní farma s potenciálem. Mléčné výrobky lze zakoupit v celé řadě obchodních sítí, zejména však na Plzeňsku. Naleznete je pod názvem „Babina“ (www.babina.cz). Následující rok se buduje v Bohumilicích školící středisko a vlastní moderně vybavená svářečská škola. S nabídkou celé řady svářečských kurzů nejen pro své zaměstnance, ale i pro externí zájemce.

Jitka Divišová

 


Josef Kordík (majitel a jednatel) „Uvědomuji si obrovskou zodpovědnost za firmu a za lidi, kteří v ní a pro ni pracují. Pokud bych se měl v čase ohlédnout zpět a zhodnotit minulých 25 let, tak se to do jedné věty nevejde. Nicméně bych i přes některé neúspěchy neměnil. Vybudovali jsme firmu pro další generace, v zahraniční konkurenci perfektně obstálo kvalitní české řemeslo a možnost dát přes 100 lidem z okolí práci a udržet je v místech, kde mají své kořeny, mi dává smysl.“


Jaroslav Smola ml. (majitel a obchodní ředitel) „Velmi si vážím mých společníků vč. mého otce, že se nebáli začít podnikat v odvětví, ze kterého lidé v dnešní době spíš utíkají. Já jsem na obor, ve kterém podnikáme, hrdý. Tím, že podporujeme české zemědělství, podporujeme lokální produkt, který je nenahraditelný. A moc bych si přál,aby každý v sobě našel alespoň kousek patriota a podporoval místní podnikatele, ať už nabízejí cokoliv.“

 

Did you have ordinary windows? Try the technology Tilt and turn windows in my house. It is convenient both for ventilation and for full air.
Chtít hrát hru? A nejen hra ... Nyní existuje Zdarma Chatu Videohovor Vibra Game . Něco, co vás přitahuje natolik, že zapomenete na skutečný svět. Zkus to nyní.

POLITIKA IMS


Podporujeme


Náš tým