Novinky a média
24.02.2014

J. Smola
Získali jsme certifikáty ISO 9001:2009 a 14001:2005

Naše společnost splnila kritéria mezinárodní normy pro systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.